Two Peasants Looking Up

ma 20.06 / 21:00

● dramafestival

Locatie: Minardschouwburg

Tickets: Vrije bijdrage aan de avondkassa

NL

In Two Peasants Looking Up betreden twee figuren een lege ruimte. Ze wijzen, fluiten, tasten af, voorspellen en schoorvoeten. Ze beschutten elkaar op een plek waarin van alles naar beneden lijkt te vallen. Is de zwaartekracht er soms krankzinnig geworden?

Het onderzoek liet zich inspireren door enkele (niet wetenschappelijke) getuigenissen over meteorietinvallen in de late middeleeuwen in Engeland. Meteorietstudies kwamen pas op gang begin jaren 1800. Daarvoor werden meteorietinvallen als studie-onwaardig beschouwd. Ze werden namelijk vooral gezien door mensen die buiten werkten.

Van en met: Marius Lefever, Laurens Aneca en Senne Vanderschelden

Coaching: Geert Belpaeme en Kasper Vandenberghe/MOVEDBYMATTER

Beeld: The Comet Book (1587)

Dank aan: Benjamin Cools, Siene Hollemans, Jef van der Burght, Ginger Bogaert, Petronella Van Der Hallen, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, Jara Vlaeminckx, Fabrice Delecluse, KASK & CONSERVATORIUM School of Arts, CAMPO, GC De Kriekelaar, ZSenne Artlab, les Ballets C de la B, KWP Kunstenwerkplaats

tickets

EN

In Two Peasants Looking Up, two figures enter an empty space. They point, whistle, probe and brace themselves. They shelter each other in a place where everything seems to be falling down. Has gravity gone mad there?

The research was inspired by some (non-scientific) accounts of meteorite impacts in late medieval England. Meteorite studies only started in the early 1800s. Before that, meteorite impacts were considered unworthy of study. They were mainly seen by people who worked outside.

By and with: Marius Lefever, Laurens Aneca and Senne Vanderschelden

Coaching: Geert Belpaeme and Kasper Vandenberghe/MOVEDBYMATTER

Image: The Comet Book (1587)

Thanks to: Benjamin Cools, Siene Hollemans, Jef van der Burght, Ginger Bogaert, Petronella Van Der Hallen, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, Jara Vlaeminckx, Fabrice Delecluse, KASK & CONSERVATORIUM School of Arts, CAMPO, GC De Kriekelaar, ZSenne Artlab, les Ballets C de la B, KWP Kunstenwerkplaats

tickets