Curatorial Studies: Bodies of Work

do 26.05 28.08

● tentoonstelling

Locatie: Kunsthal Extra City Antwerpen

NL

De tijdelijke organisatie Bodies of Work komt tot leven in de kapel van Kunsthal Extra City. Tijdens de zomer van 2022 vult zij de ruimte met zes verschillende tentoonstellingen en evenementen, samengesteld door de studenten van Curatorial Studies 2022. De organisatie en het vloeiende programma komen voort uit de historische functie van kapellen als plekken van contemplatie en als intieme ontmoetingsplaatsen.

Bodies of Work toont een opeenvolging van verschillende presentaties, als verschillende orgaansystemen die binnen één lichaam bestaan. Naarmate het programma zich ontvouwt, wordt een breed scala aan artistieke praktijken geïntroduceerd. De rol van de organisatie ligt in het programmeren van deze verschillende praktijken in één ruimte, terwijl tegelijkertijd de anatomie en de werkwijzen van artistieke en curatoriële organisaties worden onderzocht. Door als een lichaam te bewegen, is een programma ontwikkeld dat zich voortdurend aanpast aan de behoeften en verlangens van het collectief, de individuele praktijken en hun publiek.

Deelnemende kunstenaars:
Kristina Sedlerova Villanen
Francisca Khamis Giacoman
Erik Bulatov
Nikolaj Karabinovitsj
Yuri Leiderman
Hamed Dehqan
Eva Giolo
Eva L’Hoest
Mélanie Peduzzi
Alise Anna Dzirniece
Jānis Dzirnieks

Gecurateerd door Curatorial Studies 2022:
Josue Aliendre Carvani
Natalia Barczyńska
Valentina Bianchi
Myrna D’Ambrosio
Minne De Meyer Engelbeen
Amanda Hakoköngäs
Arno Huygens
Anna Laganovska
Yasaman Tamizkar
Alexandra Tryanova
Adriënne van der Werf
Bas Verwaetermeulen

EN

The temporary organisation Bodies of Work comes to life in Kunsthal Extra City’s chapel. During the summer of 2022, it fills the space with six different exhibitions and events curated by the students of Curatorial Studies 2022. The organisation and its fluid programme emerge out of the historic function of chapels as places of contemplation and as intimate gathering spaces.

Bodies of Work shows a sequence of various presentations, as distinct organ systems that exist within one body. As the programme unfolds, it introduces a wide range of artistic practices. The organisation’s role lies in the programming of these diverse practices in a single space, while simultaneously investigating the anatomy and modes of operation of artistic and curatorial organisations. By moving as a body, a programme has been developed that constantly adapts to the needs and desires of the collective, the individual practices and their audience.

Participating artists:
Kristina Sedlerova Villanen
Francisca Khamis Giacoman
Erik Bulatov
Nikolay Karabinovych
Yuri Leiderman
Hamed Dehqan
Eva Giolo
Eva L’Hoest
Mélanie Peduzzi
Alise Anna Dzirniece
Jānis Dzirnieks

Curated by Curatorial Studies Class of 2022:
Josue Aliendre Carvani
Natalia Barczyńska
Valentina Bianchi
Myrna D’Ambrosio
Minne De Meyer Engelbeen
Amanda Hakoköngäs
Arno Huygens
Anna Laganovska
Yasaman Tamizkar
Alexandra Tryanova
Adriënne van der Werf
Bas Verwaetermeulen