Guilty of Love

Do 23.06 / 19:00

● dramafestival

Locatie: Campo Nieuwpoort

Tickets: Vrije bijdrage aan de avondkassa

NL

You tell me

it hurts

it hurts terribly

Exactly

and that is

why you are all the more lovely now

Guilty of Love is de masterproef van Sophia Bauer en Marieke Schraepen in samenwerking met Mats Vandroogenbroeck. In deze voorstelling storten ze zich op de overvloed van seksueel geweld in onze culturele verbeelding. Vooral de dode verkrachte vrouw blijkt op de meest onverwachte plekken op te duiken: als wensbeeld, als monster, als offer. Waarom blijft dit beeld doorheen de tijden zo krachtig? Op het snijpunt van romantiek en geweld banen de spelers zich een weg door een culturele obsessie.

Van en met: Marieke Schraepen, Sophia Bauer en Mats Vandroogenbroeck

Techniek: Sander Celestes de Vlam

Mentoren: Luanda Casella, Bauke Lievens en Sofie Vandamme

Affiche: Lieselot Siddiki

Met dank aan: Campo, Larf Kazematten, Vooruit, Jara Vlaeminckx, Frederik Leroy, Simon de Winne, Bardia Mohammad, Geert Belpaeme, Jonas Baeke, Anna Franziska Jäger en Chris Schraepen

Gebaseerd op teksten van: Mary Gaitskill, Sleepwalk Collective, Sylvia Plath, Georges Bataille, Margaret Strosser en Virginie Despentes

Content warning: geweld, seksueel geweld

tickets

EN

Master project by Sophia Bauer and Marieke Schraepen

You tell me

it hurts

it hurts terribly

Exactly

and that is

why you are all the more lovely now

Guilty of Love is the master project by Sophia Bauer and Marieke Schraepen in collaboration with Mats Vandroogenbroeck. In this performance, they plunge into the abundance of sexual violence in our cultural imagination. Especially the dead raped woman turns up in the most unexpected places: as an image of desire, as a monster, as a sacrifice. Why does this image remain so powerful throughout time? At the crossroads of romance and violence, the actors navigate their way through a cultural obsession.

By and with: Marieke Schraepen, Sophia Bauer and Mats Vandroogenbroeck

Technique: Sander Celestes de Vlam

Mentors: Luanda Casella, Bauke Lievens and Sofie Vandamme

Poster: Lieselot Siddiki

Thanks to: Campo, Larf Kazematten, Vooruit, Jara Vlaeminckx, Frederik Leroy, Simon de Winne, Bardia Mohammad, Geert Belpaeme, Jonas Baeke, Anna Franziska Jäger and Chris Schraepen

Based on texts by: Mary Gaitskill, Sleepwalk Collective, Sylvia Plath, Georges Bataille, Margaret Strosser and Virginie Despentes

Content warning: violence, sexual violence

tickets