Afstudeerconcert piano

wo 09.09 / 19:00

● klassieke muziek

Locatie: Miry concertzaal

Tickets: Reseveer ticket

NL

Jokebed Denbaes

Het programma begint met de 6 Bagatelles Op. 126 (1824) van Ludwig van Beethoven. Deze zijn de laatste van de drie sets van Bagatelles die hij componeerde. Bij het schrijven hiervan hield Beethoven het doel voor ogen om de verschillende delen als een samenhorend geheel te componeren. Dit in tegenstelling tot zijn voorgaande Bagatelles. De componist experimenteerde in dit stuk met nieuwe technieken en achtte het werk zelf hoog in waarde. Het is één van de laatste werken die Beethoven voor piano componeerde. Verder is er een duidelijke verband te zien tussen deze compositie en zijn late strijkkwartetten.

Als tweede stuk wordt de Sonate voor Piano (1891) van Guillaume Lekeu gespeeld. Lekeu was een Belgische componist die slecht 24 jaar oud werd. Ondanks zijn jonge leeftijd getuigt zijn muziek van een grote rijpheid. Hij was een groot bewonderaar van J.S. Bach en César Franck wat duidelijk weerklinkt in zijn composities. Naast het fugatische aspect in zijn muziek, komt er ook een zekere zwaarmoedigheid naar voor. In zijn pianosonate komen al deze kenmerken aan bod.

Met de Variaties in Re groot Op. 21 nr.1 (1857) van Johannes Brahms wordt het programma afgesloten. Het werk bestaat uit elf variaties op een eigen thema. Het is een lyrisch werk en oogt wat ingetogen. Pas in de achtste variatie bloeit het echt open met als climax de negende variatie. De ingetogen sfeer keert deels terug in de elfde variatie en deze eindigt net als een berceuse. De coda van dit werk wordt volgens sommigen beschouwd als één van de mooiste delen die Brahms ooit schreef.

L. Van Beethoven
– 6 Bagatelles, Op. 126

G. Lekeu
– Sonate voor Piano

J. Brahms
– Variaties in Re groot, Op. 21 nr. 1

 

Yannick Langenakens

“The ocean that has no West and no East”, een quote van componist Toru Takemitsu en eveneens de titel van mijn masterrecital. Met dit programma wil ik graag een sfeer creëren, eerder dan een aaneenrijging van virtuoze stukken. Klank en kleur staan centraal.
Met werken van Debussy, Takemitsu, Satoh en Ornstein brengt dit programma componisten samen die de werelden van het Westen en het Oosten verbinden, en zo een oceaan van kleuren creëren dat noch Westen noch Oosten heeft.

 

 

Opgelet: wegens COVID-19 zijn de plaatsen beperkt; reserveren is dus aangeraden, en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Tickets worden per dag verkocht; het kan dus zijn dat het uur op de ticketwebsite niet overeenstemt met het uur van het specifieke concert waar u naartoe wilt. Uw ticket is geldig voor alle concerten die dag.

 

 

EN

Jokebed Denbaes

The recital start with Beethoven’s 6 Bagatelles Op. 126 (1824). These are the last Bagatelles he ever composed. While composing them, Beethoven’s goal was to make the different parts into a whole. This is in contrast with his previous Bagatelles. The composer experimented with new techniques, and was quite proud of this piece himself. It’s one of the last pieces Beethoven ever composed for piano. There is a strong connection noticeable between these 6  Bagatelles and his later string quartets.

Next is Lekeu’s Sonate for Piano (1891). Lekeu was a Belgian ccomposer who only reached the age of 24. Even though he was still very young, his music was very mature. He admired J.S. Bach and César Franck, which is very obvious in his compositions. Apart from the fugatic aspect of his music, there’s also a certain melancholy present in his music.

The closing piece of this recital is Johannes Brahms’ Variations in D Op. 21 no. 1 (1857). The piece consists of eleven variations on a theme. The music is lyrical and appears modest. It’s only in the 8th variation that the music really builds, with its climax in the 9th variation. The modest atmosphere partly returns in the 11th variation, which ends just like a berceuse. The coda of this piece is sometimes considered one of the most beautiful Brahms ever wrote.

 

Yannick Langenakens

“The oceon that has no West and no East”, a quote from composer Toru Takemitse and also the title of this master recital. With this program, I’d like to create an atmosphere, rather than an assembly of virtuosic pieces. Sound and color are at the centre.

With works of Debussy, Takemitsu, Satoh and Ornstein, this program brings together composers who connect the worlds of the West and the East. That way, an ocean of colours is created that is possessed neither by the West nor the East.

 

 

Attention: due to COVID-19, there’s only a limited number of available seats so making a reservation is advised. Wearing a face mask is obligated.

Tickets are sold per day; it is therefore very well possible that the time on the ticket website differs from the time of the specific concert you want to go to. Your ticket is valid for all the concerts that day.