EPAS – European Postgraduate in Arts in Sound


EPAS (European Postgraduate in Arts in Sound) is een intensieve opleiding van één jaar in geluid als artistieke discipline, ook in relatie tot een multimediale praktijk. Je kan je voor deze opleiding aanbieden als geluid een onderdeel vormt van je artistieke praktijk en je dit aspect wilt uitdiepen.

EPAS neemt een unieke plaats in door theorie en artistieke praktijk vanuit onderzoek in wisselwerking te stellen. Een voorgesteld EPAS-project van de student is het uitgangspunt. Geluid wordt benaderd in relatie tot het luisteren. Waarneming en ervaring liggen mee aan de basis van een artistieke geluidspraktijk.  Zowel geluidsinstallaties, als geluid in ruimte of in relatie tot audiovisuele kunsten en media worden geëxploreerd

De internationale context biedt aan de deelnemers de mogelijkheid om in één opleiding in contact te komen met de verscheidenheid van praktijken en onderzoeken in Europa. EPAS werd immers ontworpen door een consortium van Europese universiteiten, filmscholen, kunstscholen en kunstorganisaties met als belangrijkste doel de deelnemers te vormen tot persoonlijke, creatieve en kritische practici die zich binnen de creatieve industrie profileren door hun deskundigheid en zin voor innovatie en creativiteit.

EPAS wordt ingericht door KASK en Conservatorium (HOGENT en Howest) en de Nederlandse Film Academie in samenwerking met Edinburgh University College of Art; ENSA, Bourges; Crisap, Londen als Europese partners.

EPAS (European Postgraduate in Arts in Sound) is an intensive training of one year in sound as an artistic discipline, also in relation to a multimedia practice. You can offer this training if sound is part of your artistic practice and you want to deepen this aspect.

EPAS occupies a unique place by interacting theory and artistic practice through research. A proposed EPAS project by the student is the starting point. Sound is approached in relation to listening. Perception and experience are part of the basis of an artistic sound practice.  Sound installations as well as sound in space or in relation to audiovisual arts and media are explored.

The international context offers participants the opportunity to come into contact with the diversity of practices and research in Europe in one training course. After all, EPAS was designed by a consortium of European universities, film schools, art schools and art organizations with the main aim of transforming the participants into personal, creative and critical practitioners who profile themselves within the creative industry through their expertise and sense of innovation and creativity.

EPAS is organized by KASK and Conservatory / School of Arts Ghent and the Dutch Film Academy in collaboration with Edinburgh University College of Art; ENSA, Bourges; Crisap, London as European partners.

  • Massimo Colombo
  • Rotem Gerstel
  • Pauline Miko
  • Luís Neto de Vasconcelos
  • Flavia Passigli
  • Nina Mariko Wanda Queissner
  • Guillaume Rousere
  • Melissa Ryke
  • Kenta Tanaka
  • Job Worms