Tom Fabri, Leven en studeren in het groen

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Ann Meirlaen
Sally Lierman
Joke Vande Maelen

Mercator is een site die met weinig ruimte veel potentieel kent in de omgeving waar het gelegen is. Het is jammer dat er op het heden zo weinig mee gedaan wordt. Vanuit de bachelorproef kunnen jullie meevolgen hoe ik een nieuwe en klimaatbestendige invulling onderzoek en uitwerk.

Mercator is a site that, with little space, has a lot of potential in the area where it is located. It is a shame that so little is done with it at the moment. From the bachelor’s thesis, you can follow along how I research and work out a new and climate-proof interpretation.