Lenka Strauss, NAAKT

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Vincent Geyskens
Simon Delobel

Het idee voor Naakt ontstond tijdens het wandelen door de Aarschotstraat in Schaarbeek: een buurt gekenmerkt door raamwerk, meestal gedaan door vrouwen.

Uit fascinatie voor de visuele esthetiek, de manier waarop de vrouwen zich ensceneren en het radicale blootstellen van hun eigen lichaam ontstond het idee voor een reeks schilderijen rond dit thema. De schilderijen die ik tentoonstel, zijn allemaal geschilderd met olie op doek en houden verband met dit project. Zo is er een zelfportret, een schilderij van een vriendin en drie schilderijen van professionele sekswerkers opgenomen, die voor mij tegen betaling poseerden.

De grootte varieert van 100x120cm tot 140x214cm en is het resultaat van zoveel mogelijk op ware grootte te willen schilderen, waardoor er een fysieke aanwezigheid ontstaat, die zorgt dat de kijker al dan niet afstand neemt ten opzichte van het werk.

De werken tonen dus het voorlopig eindresultaat van een persoonlijke zoektocht naar het kunnen weergeven van personen. Weergeven zowel in hun lichamelijkheid, maar ook in hun wezen.

The idea for Naakt arose while walking down Aarschotstraat in Schaarbeek: a neighbourhoud characterized for its red light district.

A fascination with the visual aesthetics, the way women stage themselves and the radical exposure of their own bodies gave rise to the idea for a series of paintings on this theme. The paintings I exhibit are all painted with oil on canvas and are related to this project. They include a self-portrait, a painting of a friend and three paintings of professional sex workers, who posed for me for a fee.

The size ranges from 100x120cm to 140x214cm and is the result of wanting to paint as much as possible at full size, creating a physical presence, which may or may not cause the viewer to distance themselves from the work.

The works thus show the preliminary end result of a personal quest to be able to depict persons. Representing both in their physicality, but also in their being.


Eva, 2023, olie op doek, 140x210

Alexander, 2023, olie op doek, 210x140

Dubbel zelfportret, juni 2023, olie op doek, 110x140

Zelfportret, maart 2023, olie op doek, 110x160

Olivia, 2023, olie op doek, 210x140

Joke, 2022, olie op doek, 158x214

detail 'Eva'

Zelfportret, 2022, olie op doek, 100x120

detail 'Olivia'