Yuehan Yang, DE NATUUR VAN DE TOEKOMST: Een klimaatadaptief ontwerp voor het Donkfront

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Kobe Vanhaeren
Sally Lierman
Pieter Foré
Ann Meirlaen
Links:


Birdview Donkere Wolk

Met de toekomstige uitdagingen voor mens en natuur als uitgangspunt onderzoek ik hoe deze samen kunnen evolueren om een evenwicht te bereiken tussen het ecologisch en menselijk systeem.


Masterplan Donkfront

Het Donkgebied is een uniek gebied binnen de toeristische regio Scheldeland. Het Donkmeer heeft een uitzonderlijk landschap van ondiepe waterpartijen, oude broekbossen, turfputten, veengraslanden, drijftillen en veel wonderlijke fauna en flora. Maar deze schatten staan voor grote uitdagingen, zowel op Vlaams als op wereldniveau is de achteruitgang van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten moeilijk te stoppen. Als een casestudie kan de natuur in het Donkgebied misschien mee een oplossing bieden voor een aantal natuurlijke en maatschappelijke uitdagingen. Hoe kunnen we met een veranderend klimaat omgaan? Hoe moet de natuur van de toekomst er uitzien? In deze bachelorproef probeer ik vanuit een toekomstbestendig oogpunt de ambitie te hebben om voor dit project tot een robuuste, duurzame natuurvisie te komen. Met de toekomstige uitdagingen voor mens en natuur als uitgangspunt onderzoek ik hoe deze samen kunnen evolueren om een evenwicht te bereiken tussen het ecologisch en menselijk systeem. Dit zou gerealiseerd worden door het herstel van het habitat, de verbetering van de ecosysteemdiensten en het bieden van nieuwe huisvestingskeuzes enz. om uiteindelijk een klimaatadaptieve en toekomstbestendige omgeving te creëren voor zowel mens als natuur.


Klimaatadaptieve strategieën op schaal van het Donk

Bruisend Donkfront na de regenbui

Donkere Wolk - zonsondergang op de speelplaats