Yorick Van de Walle, Wapens, munitie en toepassingen

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Nel Aerts
Bram Van Damme

– Vorst, weet u een onderwerp voor een schilderij?

– Daar heb ik geen verstand van. Volgens mij moet je goed kijken en dan schilderen.

– Ik kan niet kijken.

– Wat spreken jullie in raadsels? Ik begrijp er niets van! Viel de generaalsvrouw hen in de rede. Hoezo, je kunt niet kijken? Je hebt toch ogen, kijk dan. Als je hier niet kunt kijken, kun je het in het buitenland ook niet. Maar vertelt u eens hoe u zelf hebt gekeken, vorst.

– Ja, precies, viel Adelaïda haar bij. De vorst heeft in het buitenland immers leren kijken.

– Ik weet het niet; ik was daar alleen voor mijn gezondheid; ik weet niet of ik daar heb leren kijken. Maar wel ben ik al die tijd heel gelukkig geweest. 

– Gelukkig! Kunt u gelukkig zijn? Riep Aglaja. Waarom zegt u dan toch dat u niet hebt leren kijken? U kunt het ons nog leren.

– Ja, alstublieft, lachte Adelaïda.

F. Dostojevski – De Idioot

– Sire, do you know a subject for a painting?
– I don’t know anything about that. I think you have to look and then paint.

– I can’t look.

– What are you talking in riddles? I don’t understand a thing! The general’s wife interrupted them. What do you mean, you can’t see? You have eyes, look. If you can’t see here, you can’t see abroad either. But tell us how you looked, Your Highness.

– Yes, exactly, Adelaide agreed. His Highness learned to look abroad.

– I don’t know; I was only there for my health; I don’t know whether I learned to see there. But I have been very happy all this time.

– Happy! Can you be happy? cried Aglaja. Why do you say that you didn’t learn to see? You can still teach us.

– Yes, please, laughed Adelaide.

F. Dostoyevsky – The Idiot