Yana Acke, Hotel Colonia

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx

‘Ontwerp een hotel met een vernieuwend concept in voormalig pakhuis Colonia in centrum Antwerpen.’

‘Het hotel zal een bepaald soort bezoeker of toerist trachten te overtuigen die op zoek zijn naar een vernieuwend bijzonder kader binnen de drukke stad. Het pand is gelegen in een verscholen locatie net ten oosten van het Antwerpse stadscentrum.’

Via mijn ontwerp wil ik laten zien hoe een leegstaand, verouderd pand omgevormd kan worden via hedendaagse concepten, zonder dat hierbij het karakteristieke van het pand verloren gaat.

Vanwege de donkere aard van het pand is het belangrijk om goed om te springen met schaduw, met de schaduwen te werken in plaats van er tegen in te gaan. Hiervoor concentreerde ik mij dan ook op een donker materiaal- en kleurenschema. De combinatie met sobere paletten en verfijnde materialen leidt tot het ontstaan van ruimtes die een gevoel van rust en warmte opwekken.

De moestuin op het dak speelt in op zelfvoorziening en korte keten aangezien de geteelde groenten gebruikt worden in het restaurant van het hotel. Daarnaast is ze ook belangrijk aangezien ze samen met de rest van het groene dak bijdraagt aan de rust en het vervagen van de bruisende soms stresserende stadsleven.

‘Design a hotel with an innovative concept in the former Colonia warehouse in the centre of Antwerp.’

‘The hotel will try to convince a certain type of visitor or tourist who is looking for an innovative special setting within the busy city. The property is located in a hidden location just east of Antwerp city centre.’

Through my design, I want to show how an empty, outdated building can be transformed through contemporary concepts, without losing the characteristic of the building.

Because of the dark nature of the building, it is important to deal well with shadows, to work with the shadows rather than against them. For this reason, I concentrated on a dark material and colour scheme. This, combined with sober palettes and refined materials, leads to the creation of spaces that evoke a sense of calm and warmth.

The vegetable garden on the roof plays on self-sufficiency and short supply chains since the vegetables grown are used in the hotel’s restaurant. It is also important since, together with the rest of the green roof, it contributes to the tranquillity and fading of the bustling and sometimes stressful city life.