1/1

Wout Fieu, BEDUIDENDE DUINEN

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Het unieke karakter van de luchtmachtbasis van Koksijde vormt het decor en uitgangspunt om tot een boeiend landschapsontwerp te komen waar plaats is voor verschillende activiteiten. Belangrijke natuurwaarden van de duinen met inbegrip van de duinpolderovergang enerzijds en het sterk agrarische verhaal van de polders anderzijds maken deel uit van het projectgebied. Er wordt vertrokken van een ontwerp die berust op drie grote pijlers. Bovenaan staat landschap en natuur gevolgd door het waterverhaal dat zich opsplitst in het brakke, zoute zeewater en het kalkrijke kwelwater uit de duinen. Ten slotte vormt recreatie de derde pijler dat alles omvat en aan elkaar rijft. In die verhouding worden ontwerpingrepen gerealiseerd zodat het gebied aantrekkelijk en interactief wordt.

Credits

Mentoren / Mentors
Foré Pieter
Lierman Sally
Meirlaen Ann
Vanhaeren Kobe