Wai Yau Shiu, Poo-Wee-Pee

master scheppende muziek
compositie
Mentoren / Mentors:
Jesse Broekman

Poo-Wee-Pee is een toiletgerelateerd geluidsproject met elementen van choreografie, installatie, hedendaagse muzikale performance en animatie. Het doel van dit project is om na te denken over kakken, plassen en scheten laten: Waarom worden ze altijd als walgelijk beschouwd, zelfs als we er elke dag mee te maken hebben? Waarom kunnen we ze niet serieus behandelen? We besteden ons hele leven lang veel tijd aan kakken, plassen en scheten laten, maar heb je ook aandacht besteed aan het geluid ervan? Neem je er de tijd voor? Ze zijn het signaal van lichaam en gezondheid, daarom moeten we er aandacht aan besteden en ze respecteren. Het leven is eenvoudig. Als je vlot kunt eten, slapen, lopen en kakken, is je leven al gezegend, terwijl kakken (of naar het toilet gaan) altijd wordt genegeerd. De nieuwe presentatie van zulke ‘privé’ handelingen in een openbare ruimte breekt een onzichtbare muur in onze cultuur: Ze moeten niet verborgen of vermeden worden in het dagelijks leven en in gesprekken. Ze maken deel uit van de natuur en van ons lichaam. Ze zijn hilarisch maar serieus!

Poo-Wee-Pee is a toilet-related sound project with elements of choreography, installation, contemporary musical performance and animation. The purpose of this project is the reflection about pooping, peeing and farting: Why are they always thought as disgusting even we proceed them every day? Why cannot we treat them seriously? We have spent a lot of time in pooping, peeing and farting throughout the whole life, but have you paid attention to their sound? Do you have time to do it? They are the signal of body and health, that’s why we should pay attention and respect them. Life is simple. If you can eat, sleep, walk and poop smoothly, your life has been blessed already, while pooping (or going toilet) is always ignored. The new presentation of such ‘private’ actions in a public space is breaking an invisible wall in our culture: They should not be hidden or avoided in daily life and conversations. They are the part of nature and our bodies. They are hilarious but serious!