Vincent Koevoets, Transport-Z

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Willem Vermoere
Bart Koubaa

Op 15 januari 1944 zijn er 352 Sinti en Roma gedeporteerd vanuit de
Kazerne Dossin in Mechelen naar
Auschwitz-Birkenau.

Met de hulp van nabestaanden en samen met de Kazerne Dossin wil ik de aandacht vestigen op deze vaak vergeten misdaad binnen de herdenking van
de Tweede Wereldoorlog.

Ik wil de herinnering hieraan bewaren door ze opnieuw te creëren en zo de relaties die we leggen tussen geheugen, geschiedenis en werkelijkheid,
te tonen.

Daarom reisde ik 80 jaar later, op 15 januari 2024, met de trein naar Auschwitz-Birkenau, met het idee dat het landschap de laatste getuige is van deze misdaad.

Naar schatting zijn er 500.000 tot één miljoen Sinti en Roma vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Pas sinds 2015 werd deze genocide op Sinti en Roma officieel erkend.

On 15 January 1944, 352 Sinti and Roma were deported from the Kazerne Dossin in Mechelen to Auschwitz-Birkenau. With the help of relatives and together with the Kazerne Dossin, I want to draw attention to this often forgotten crime within the remembrance of the Second World War.
I want to preserve the memory of this by recreating it, showing the relationships we make between memory, history and reality.Therefore, 80 years later, on 15 January 2024, I travelled by train to Auschwitz-Birkenau, with the idea that the landscape is the last witness to this crime. An estimated 500,000 to one million Sinti and Roma were murdered during World War II. Only since 2015 has this genocide of Sinti and Roma been officially recognised.

 


Stuk hout van een voormalig deportatie-wagon gebruikt tijden de Tweede Wereldoorlog in België

Bernadette houdt foto's vast van familieleden. Twee overleven Auschwitz-Birkenau.