Tzu-Jo Wu, Words

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Vincent Geyskens
Judith Wambacq

Mijn werk is het eindresultaat van een bemiddelingsproces dat emoties probeert te identificeren die onmogelijk met woorden te beschrijven lijken. De spanning tussen de taal van het woord en de taal van het schilderij vormt de basis van mijn praktijk: taal maakt het geluid van woorden en schilderijen maken het geluid van stilte. Ik heb nagedacht over de geschriften van schilders, filosofen, soefi’s en boeddhisten en vond emoties van vreugde en geluk als de oorsprong van deze geluiden en stilte. In het schilderij is het maakproces goed zichtbaar, wat de lineariteit en onomkeerbaarheid van taal weerspiegelt.

My work is the end result of a mediational process that seeks to identify emotions that seem impossible to describe through words. The tension between the language of words and the language of painting fuels my practice: language makes the sound of words, and paintings make the sound of silence. I reflected on the writings of painters, philosophers, Sufis, and Buddhists and found emotions of joy and happiness to be the origin of these sounds and silence. In the painting, the making process is easily visible, mirroring language’s linearity and irreversibility.