Toos Meersdom, rust

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe
Links:

Je bevindt je in de stad. Op het voetpad wandelt een persoon achter je waarvan je de muziek zachtjes hoort, met ingetoomde enthousiasme zingt die persoon zachtjes mee. Af en toe passeert een persoon in de tegengestelde richting op het voetpad. Links van je voel je een windvlaag van een groene auto dat passeert. Wachtend tot de fietsers gepasseerd zijn steek je over. Uit het niets komt een fietser tevoorschijn en kan je net ontwijken. Verder wandelend bekom je van de schrik.

Wat is de stad toch een drukke plaats deze dagen…

Vanaf we opstaan tot we in ons bed kruipen krijgen we een waterval aan prikkels. De meeste onbewust, lijken harmless, toch, vanbinnen heeft men nood aan rust.

 

Wat is rust? Stilte of juist heel luide muziek? Donker of de kleur magenta? In groep of alleen? …

 

Nood aan rust in het midden van de stad < 1 tijdelijke installatie per wijk < 3 “soorten rust”

> kijken
> ontmoeten, praten
> persoonlijke ruimte

You are in the city. On the footpath, a person is walking behind you whose music you can hear softly, with subdued enthusiasm, singing softly along. Every now and then, a person passes by on the footpath in the opposite direction. On your left, you feel a gust of wind from a green car passing by. Waiting for the cyclists to pass, you cross the road. Out of nowhere, a cyclist appears and just manages to avoid you. Walking further, you recover from the fright.

What a busy place the city is these days…

From the moment we get up until we crawl into our beds, we receive a waterfall of stimuli. Most of them are unconscious, seemingly harmless, yet inside we all need some rest.

What is peace? Silence or very loud music? Darkness or the colour magenta? In a group or alone? …

Need for peace and quiet in the middle of the city < 1 temporary installation per district < 3 “types of peace and quiet”

> watching
> Meeting, talking
> personal space


België - Gent - Wijk Rabot - Blaisantvest

op het plein voor de St-Jozefskerk

3 soorten manieren op rust op te zoeken

> kijken
> ontmoeten, praten
> persoonlijke ruimte

deze worden samen gecombineerd tot 1 tijdelijke installatie per wijk


gebruikte vormen met verschillende rustplekken

Het ontwerp is verdeeld in stukken. Zo is het vervoerbaar, draagbaar en aanpasbaar.