Tom Pauwels, Parkbos 2.0

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Toevoegen van verbindingen aan het Parkbos (De Pinte) om het een waardevol deel te laten uitmaken van de Gentse groenpolen.

Adding connections to the Parkbos (De Pinte) to make it a valuable part of the Ghent green spaces.