Tom Paessens, Out Situ

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp

De werken ontstaan in het veld, buiten, zo ver mogelijk van menselijke sporen en ingrepen. Ik neem een bewuste rol aan als verstoorder van deze rust, de natuur die ik in beeld breng kijkt opgeschrikt terug. Het is net deze wisselwerking waarin ik mij probeer te verdiepen. Een intiem contact tussen de verstoorder; de mens die zich steeds meer uit de wildernis terugtrekt en hierdoor de vat erop verliest, en het verstoorde, wat niet weet hoe te reageren op een indringer, ongeïnteresseerd in predatie, maar die alsnog sporen achterlaat.

Er wordt een zeer persoonlijke fascinatie uitgetekend. Toeschouwers zien op fotografische beelden wat ik zag toen er sprake was van contact. Door de onoverzichtelijke aard van de beelden probeer ik mijn specifieke bevindingen te illustreren, hier benadruk ik dan zaken als schriftuur, patronen en textuur van deze natuur.

The works are created in the field, outdoors, as far away from human traces and interventions as possible. I take on a conscious role as disruptor of this tranquillity; the nature I portray looks back startled. It is precisely this interaction in which I try to delve. An intimate contact between the disturber; man who withdraws more and more from the wilderness and thereby loses his grip on it, and the disturbed, which does not know how to react to an intruder, uninterested in predation, but which still leaves traces.

A very personal fascination is drawn out. Spectators see on photographic images what I saw when contact occurred. Due to the cluttered nature of the images, I try to illustrate my specific findings, here I highlight things like writing, patterns and texture of this nature.