1/1

Tom Goossens, Don Juan

master drama

NL

Iemand is er in geslaagd om,
in vrede met zichzelf,
steeds te volgen wat zijn lusten hem ingeven.

Anderen leven met een ander idee over de liefde,
waar deze persoon best zo ver mogelijk vandaan kan blijven.

Toch dringt zo iemand binnen
in je leven,
in je bed,
op je huwelijksdag,
in je idee van eeuwige trouw.

Met tekst van Molières Don Juan,
met muziek van Mozarts Don Giovanni
en met Lorenzo Da Ponte’s libretto,

en met het breken van dit alles

proberen de spelers en hun personages,
in conflict met de daden van Don Juan,
hun standpunt over de liefde te achterhalen
en te delen met wie er naar wil luisteren.

Don Juan is de Masterproef van Tom Goossens aan KASK Drama. Na zijn bachelorproef Ahimè – geselecteerd voor Jong Werk op Theater Aan Zee 2016 – zet hij zijn mediumonderzoek in opera verder.
Drie spelers van KASK Drama, een klassieke zangeres en een pianist, ontleden voor de ogen van het publiek de muziek van Mozarts opera Don Giovanni en wisselen ze af met teksten van Molières Don Juan.
Samen met pianist Wouter Deltour startte Tom Goossens het collectief DESCHONECOMPANIE; Don Juan is hun eerste voorstelling.

EN

Someone has succeeded,
in complete peace of mind,
always to do his desire’s bidding. 

Others live with different views of love,
whom this person should not approach.

Yet someone like that enters
your life,
your bed,
on your wedding day,
into your idea of eternal fidelity.

With words from Molière’s Don Juan,
with music from Mozart’s Don Giovanni
and with Lorenzo Da Ponte’s libretto

and shattering all of it

the players and their characters try,
in conflict with Don Juan’s deeds,
to get at their stand on liefde
and to share with who wants to listen.

Don Juan is the master’s project in Drama of Tom Goossens. After his bachelor’s project Ahimè, which was selected for the Jong Werk programme at Theater Aan Zee festival 2016, he further pursues his medium study in opera.

Three KASK Drama players, a classically trained singer and a pianist dissect the music of Mozart’s opera Don Giovanni in front of the audience, inserting lines from Molière’s Don Juan.

With pianist Wouter Deltour, Tom Goossens founded the DESCHONECOMPANIE collective; Don Juan is their first production.

Credits

Don Juan: Mitch Van Landeghem | Leporello, Masetto: Flor Van Severen | Donna Elvira: Carine van Bruggen | Donna Anna, Zerlina: Celine De Bacquer | Muzikale leiding: Wouter Deltour | Regie en concept: Tom Goossens | Kostuum: Marij De Brabandere | Beeld: Yannis Gutmann | Techniek: Gilles Pollak | Gebaseerd op werk van: J.B. Molière, L. Da Ponte, W.A. Mozart | Muziekfragmenten: Freiburger Barockorchester o.l.v. René Jacobs | Met dank aan: Frederik Leroy, Fabrice Delecluse, Merel Heering, Rudi Goossens, Ann Caremans, Dirk Pauwels, Guy Coolen, Simon Van Schuylenberg, Johan Knuts, Yuri van der Hoeven, Guy Joosten en de International Opera Academy, Compagnie Marius, Nina Eleonora Claes, Wouter De Boeck, Leo Verlinden, Grégory Abels, Eline George, Raphaël Vandeweyer, Charles Caremans ..

Mentoren / Mentors
van Trier Kris
Gyselinck Wannes