Tobias Van Nieuwenhove, Humans and nonhumans being the same landscape

master beeldende kunsten
mode
Mentoren / Mentors:
Bram Jespers
Catherine Willems

Mijn collectie is een poging om een osmosemembraan te vormen tussen drie entiteiten: de mens, de niet-mens en het omringende landschap. Ik heb dit gedaan om te benadrukken dat de mens slechts een klein onderdeel is van het grotere ecosysteem en om een brug te slaan tussen de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van alle wezens binnen het grotere landschap.

My collection is an attempt to form an osmosis membrane between three entities: the human, the non-human and the surrounding landscapes. I did this to emphasize the fact that humans are just a small part of the larger ecosystem, and to bridge the gap between the interconnectedness and dependence of all beings within the larger landscape.