Tine de Koning, Scolar Modular

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Met dit project ‘Scolar Modular’ worden er twee probleemstellingen aangepakt. Als eerste het grote tekort aan plaatsen voor kinderen van buitengewoon onderwijs, specifiek de types 2 (mentale beperking) en type 9 (autismespectrumstoornis). Als tweede de leegstand van kerken in Vlaanderen.

Er zijn dringend nieuwe plekken nodig voor de kinderen van buitengewoon onderwijs en met dit project is het mogelijk om dit te realiseren in verschillende kerken in Vlaanderen. Door een modulair systeem van houtskeletbouw en lokalen aangepast aan de noden kunnen kinderen hier perfect school volgen.

This ‘Scolar Modular’ project addresses two problems. First, the large shortage of places for special education children, specifically type 2 (mental disability) and type 9 (autism spectrum disorder). Second, the vacancy of churches in Flanders.

New places for special education children are urgently needed and this project makes it possible to realise this in several churches in Flanders. Through a modular system of wood frame construction and classrooms adapted to the needs, children can attend school here perfectly.