Seishin Geinojin, Art in spirituality

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Hans op de Beeck Godart Bakkers
Paul Demets

Seishin Geinojin is een kunstenaar gevestigd in het hart van Europa, België, Brussel. In zijn schilderijen bestudeert hij de materialiteit en de conflicten die optreden tussen kleuren, vormen en materie. In tegenstelling tot de grote denkers (Plato, Aristoteles, Freud, Nietzsche, Schoppenhauer, Marx, …), onderscheiden schilders zich door in een niet-denkende filosofie te leven. De niet-denkende filosofie wordt ook wel de irrationele filosofie genoemd. Deze is gebaseerd op gevoelens, sentimenten, spiritualiteit en andere onverklaarbare dingen. Daarom spreken de ongrijpbare trillingen die uit het materialistische schilderij komen voor zichzelf.

Seishin Geinojin is an artist based in the heart of Europe, Belgium, Brussels. In his paintings, he studies the materiality and the conflicts that occur between colours, forms and matter. Unlikely the big thinkers (Plato, Aristoteles, Freud, Nietzsche, Schoppenhauer, Marx, …),  painters distinguish themselves by being in a non thinking philosophy. The non thinking philosophy is also known as the irrational philosophy. It is based on feelings, sentiments, spirituality and other unexplainable things. Therefore the unseekable vibrations coming out of the materialistic painting speek for themselves.