1/1

Tess Van Impe, Living WTC

bachelor interieurvormgeving

Mijn eindproject bestaat uit twee delen. Enerzijds, ontwerp ik een woonunit, bestaande uit driehoekige panelen. Deze panelen zijn zowel wand, vloer als plafond.  Anderzijds, kwam ik tijdens mijn zoektocht naar een locatie op de WTCI, de Noordwijk en zijn verleden. 49 jaar geleden werd een volledige wijk afgebroken om plaats te maken voor de “nieuwe” Noordwijk. De aanliggende wijk reageerde met een reeks aan muurschilderingen op hun grens. Uiteindelijk verdwijnt ook deze wijk. Vandaag staat WTCI bijna leeg. Het doel is dus om deze levendige wijken te hercreëren in de WTC toren, en het verleden van de Noordwijk te tonen door zijn lang vergeten muurschilderingen.

My final project consists of two parts. On one hand, I design a temporary living-unit out of triangle panels. These serve as  wall, floor and ceiling. On the other hand… During my search for a location, I came across the WTCI, the Noordwijk and learned about its history.  49 years ago, a complete neighbourhood was destroyed to create the “new”Noordwijk. The adjacent neighbourhood reacted with a series of wall paintings on the border of the two. Eventually, also this neighbourhood disappeared. Today the WTCI is almost completely unoccupied. The goal of my project is to recreate this vibrant neighbourhood inside the WTC tower, and tell the story of the past by resurfacing the paintings.

Credits

Mentoren / Mentors
Decorte Wouter
Kimpe Kris

Links
https://tessvanimpe.wixsite.com/portfolio