1/1
proces
vano I
nieuw kanaal
rekto
verso
marie

Telma Lannoo, vaarwel og farvel

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

 

  1. Mensen die ik niet kende, maar nu wel ken
  2. Aan een kanaal wonend
  3. Vechtend met wind, regen, verkeer, verre bruggen
  4. Je woonde aan de verkeerde kant van de stad
  5. Mogelijke buren drijven aan de goeie kant van het kanaal
  6. Groeiend voor een venster
  7. Patrijspoort nieuwsgierigheid, menselijke interesse, beeldende journalistiek, vertellen
  8. Een oud gebaar, een souvenir
  9. Terwijl weggaan
EN

1. People I did not know, but do know now
2. Living along a channel
3. Facing the wind, the rain, the traffic, no bridge nearby
4. You lived on the wrong side of town
5. Potential neighbours floating on the right side of the channel
6. Teen aging in front of the window
7. Porthole curiosity, human interest, visual journalism, storytelling
8. An ancient gesture, a souvenir
9. While leaving

Credits

Warm thank you to the kolenkaai, Hannes & Silke, Ingrid & Nico, my mentors

Mentoren / Mentors
Debaene Mario
Desmet Thomas
Luyten Anna

Links
http://vertelma.tumblr.com/