Suzy De Laere, Samenwerking en verbondenheid

educatieve master audiovisuele beeldende kunsten
Mentoren / Mentors:
Lynn Devos

Welkom in de wereld van ‘kunstspelletjes’, waar verbeelding en samenwerking elkaar ontmoeten om een unieke ervaring te creëren. Kunstspelletjes zijn niet alleen een bron van plezier, maar ook een krachtig middel om groepscohesie te versterken en creativiteit te stimuleren.

Ik ontwikkelde het concept van ‘kunstspelletjes’ – activiteiten waarbij artistieke expressie en plezier centraal staan om niet alleen creativiteit, maar ook samenwerking en verbinding te stimuleren (Doelgroep binnen dit project: volwassenen).

Ik organiseerde verschillende workshops bij Poco Loco te Gent, een ruimte die gericht is op mentaal kwetsbare personen, mensen met een beperking en zij die op zoek zijn naar een gevoel van gemeenschap. We namen deel aan tal van ‘kunstspelletjes’ die de deelnemers aan het lachen brachten en een sterk gevoel van verbinding en gemeenschap bevorderden. Samen met de deelnemers ontworpen we een creatief bordspel. Dit bordspel, met als thema ‘Jungle’, richt zich op samenwerking in plaats van competitie. Het is ontworpen om deelnemers aan te moedigen samen te werken, dichter bij elkaar te brengen en plezier te beleven.

De HANDleiding voor dit project, inclusief de kunstspelletjes en de stapsgewijze uitleg voor het maken van een creatief bordspel, werd gedeeld met andere instellingen in Gent die werken met mensen met psychologische kwetsbaarheden en beperkingen, zoals De Moester, De Weverij, en Poco Loco (De Ferre/De Serre).

 

 

Welcome to the world of ‘Art Games’ where imagination and collaboration come together to create a unique experience. Art games are not only a source of fun but also a powerful tool to strengthen group cohesion and stimulate creativity.

I developed the concept of ‘Art Games’ – activities for artistic expression and enjoyment. It stimulates not only creativity but also collaboration and connection (Target audience within this project: adults).

I organized several workshops at Poco Loco Ghent, a space catering to mentally vulnerable individuals, people with disabilities, and those seeking a sense of community. We engaged in numerous ‘Art Games’ that made participants laugh and fostered a strong sense of connection and community. Ultimately, we designed and created an artistic board game. This board game, themed ‘Jungle,’ focuses on collaboration instead of competition. It is designed to encourage participants to work together, bring them closer, and have fun.

The HANDbook for this project, including the art games and the step-by-step guide for creating a creative board game, will be shared with other institutions in Ghent that work with people with psychological vulnerabilities and disabilities, such as De Moester, De Weverij, and Poco Loco (De Ferre/De Serre).