1/1

Suzanne De Jaegher, Een utopisch verlangen

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

“Wij hebben hier een Nederlander ontmoet, baron d’Ablaing, een aardige jongen. Ik heb hem Caïro laten zien, voor zover ik dat kon…Hij is vertrokken naar Abyssinië en ik nu naar Soedan.” – Alexandrinne Tinne. Eén iets staat vast: Mijn verlangen om te gaan reizen naar onbekende oorden is groot. Mijmerend rond dit gegeven herken ik mezelf in Alexandrinne Tinne, een welgestelde Nederlandse dame die in het midden van de negentiende eeuw een ontdekkingsreis maakte door het Noordoosten van Afrika. Haar reisverslagen werden voer voor mijn onderzoek. Hieruit ontstond een reconstructie van haar reis die al snel een fictieve weergave van een ontdekkingsreis werd. Het resultaat is een verzameling van beelden die een weergave zijn  van mijn imaginaire reis.

 

EN

‘We met a Dutchman here, baron d’Ablaing, a nice kid. I showed him around Cairo, to the best of my abilities … He has left for Abyssinia and I am off to the Sudan now.’ – Alexandrinne Tinne

One thing is certain: my desire to travel to unknown places is immense. Thinking of this, I recognize myself in Alexandrinne Tinne, a Dutch moneyed lady who travelled north-western Africa in the middle of the nineteenth century. Her journals became the basis for my research, leading to a reconstruction of her journey that quickly turned into a fictional representation of an expedition. The result is a collection of images that reflect my imaginary journey.

Credits

Mentoren / Mentors
Elsje Dezwarte