Stien De Rooy, Het Parkbos als een 'Back to the Future' Groenpool

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Sally Lierman
Ann Meirlaan
Pieter Foré
Kobe Vanhaeren
Björn Bracke

Het parkbos werd in dit project bestudeerd en herontworpen met een oog op de toekomst en terugkoppeling naar het verleden. Zo ontstond een nieuw arcadisch belevingslandschap waar de Gentse stedeling een plek tot rust kan vinden.

Vanuit analyse, visie en uitgangspunten werd een ontwerp gecreëerd dat met een omwalling van groen en een open ruimte vol intimiteit een nieuw doel geeft aan de groenpool. Binnen deze ontwerpelementen werd onderzocht hoe men rust, beleving en avontuur kon integreren. Daarnaast werd ook onderzocht hoe de huidige klimaat- en samenlevingsproblematiek kon bestreden worden.
Naast een studie rond het parkbos op zich werd ook bekeken hoe de groenpolen van Gent tegen 2050 een nieuw beeld in het Vlaamse landschap kunnen worden. Uiteraard werd hierbij een koppeling gelegd tussen de visie van het Parkbos en een algemene visie op grotere schaal.

In de hoop dat de toekomst groen mag zijn, verwelkom ik u in mijn karaktervol verhaal.

In this project I studied Parkbos to redesign it in a future-proof way with a link to the past. In this way, a new Arcadian experience landscape was created where citizens of Ghent can find a place to relax.

Based on analysis, vision and different points of view a design was created that, with an inclusion of greenery and an open space full of intimacy, gives the green space a new purpose. Within this design I conducted research on how to integrate tranquillity, experience and adventure, as well as how the current climate and social problems can be tackled.
Besides the study of Parkbos itself, I also considered how the green areas of Ghent could form a new image in the Flemish landscape by 2050. During this process I obviously connected the vision on Parkbos with a general vision on a larger scale.

In the hope that the future may be green, I welcome you to have a look at my distinctive story.


Van de open ruimte in de gesloten omwalling.

Het oog op de toekomst door betrekking van blue deals.

Voor het onderdeel ‘Future’ in de groenpool werd onder andere gelet op het integreren van Blue deals. Hiermee verstaan we onder andere de creatie van natte graslanden en bossen. Aan deze plekken werd een beleving toegekend waardoor bezoekers een besef krijgen van de droogteproblematiek in het Vlaamse Landschap.


Onthaalpoorten ter verwelkoming van de bezoekers.

Het parkbos werd in dit project bestudeerd en herontworpen met een oog op de toekomst en terugkoppeling naar het verleden. Zo ontstond een nieuw arcadisch belevingslandschap waar de Gentse stedeling een plek tot rust kan vinden.

Vanuit analyse, visie en uitgangspunten werd een ontwerp gecreëerd dat met een omwalling van groen en een open ruimte vol intimiteit een nieuw doel geeft aan de groenpool. Binnen deze ontwerpelementen werd onderzocht hoe men rust, beleving en avontuur kon integreren. Daarnaast werd ook onderzocht hoe de huidige klimaat- en samenlevingsproblematiek kon bestreden worden.

Naast een studie rond het parkbos op zich werd ook bekeken hoe de groenpolen van Gent tegen 2050 een nieuw beeld in het Vlaamse landschap kunnen vormen. Uiteraard werd hierbij een koppeling gelegd tussen de visie van het Parkbos en een algemene visie op grotere schaal.

In de hoop dat de toekomst groen mag zijn, verwelkom ik u in mijn karaktervol verhaal.


Herontdekking van de natuur door integratie van plukzones.

De arcadische beleving komt vanuit een visie waarbij in het landschap plaats is voor verwildering en toch bewerking door de mens gebeurd. Om de stadsbewoners terug feeling te geven met de natuur werd in het Parkbos een uitgebreid aantal zones ontworpen die sturen naar dat arcadische gevoel. Zo zullen verwilderde pluktuinen, voedselbossen en zondagmarkten in de natuur zorgen voor een mooie combinatie.


Onthaalpoorten ter verwelkoming van de bezoekers.