Stéphanie Jansen, De geheime binnentuin van Mercator in Gent

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Links:

De visie voor deze binnen tuin is het creëren van een groene identiteit.

Groen in de stad weet iedereen als geen ander dat dit een enorme must is. Door de verstening in Belgie en ook over de hele wereld, warmt te wereld op en ontstaat er een hitte eiland effect. Groen en water kunnen de stad goed verkoelen.
Ook kun je dit noemen klimaat gericht ontwerpen, het ontwerpen van een klimaat tuin.
In mijn ontwerp heb ik ontworpen met water, groendaken en gevel groen. Als verharding heb ik voor half verharding gekozen.
Groen is daarom ook goed voor de mensen erom heen dit zegt de site biodiverszorggroen.be.

De gemaakte visie punten:
– Een natuurlijke en veilige tuin waar een evenwichtige symbiose bestaat tussen mensen, planten en dieren.
– Hoe biodiverser het groen, hoe groter de helende kracht hiervan.
– Fysieke-, mentale- en sociale gezondheid.
– De ruimte kan gebruikt worden door iedereen
– Afval verbergen en optimaliseren
– Fietsenstallingen samen voegen en uit het zicht.
– Werken met water en andere klimaat gerichte ontwerpmaterialen.
– Groenas van Gent de Leie in het plan betrekken -> zwevend plankiet -> ontmoeting.

Identiteit: Geheim maar zeer aantrekkelijk.

The vision for this indoor garden is to create a green identity.

Everyone knows that green in the city is a huge must. Petrification in Belgium and all over the world is causing the world to heat up and creating a heat island effect. Green and water can cool the city down considerably.
You can also call this climate-oriented design, the design of a climate garden.
In my design, I have used water, green roofs and green walls. As surfacing, I have opted for semi-surfacing.
Green is also good for the people around it, according to the site biodiverszorggroen.be.

The vision points made:
– A natural and safe garden where a balanced symbiosis exists between people, plants and animals.
– The more biodiverse the greenery, the greater its healing power.
– Physical, mental and social health.
– The space can be used by everyone
– Hide and optimise waste
– Parking bicycles together and out of sight.
– Working with water and other climate-related design materials.
– Include Ghent’s green axis, the Leie, in the plan -> floating platform -> meeting point.

Identity: Secret but very attractive.