Stef T'Jampens, Harmonie tussen leren en spelen

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Bij de heraanleg van de school wordt de nadruk gelegd op zintuiglijk en natuurlijk spelen, met bijzondere aandacht voor wadi’s en veiligheid. Het nieuwe schoolplein biedt een rijke, zintuiglijke speelervaring door geurende bloemenperken, kruiden- en moestuinen, en verschillende texturen zoals zand, grind en houtschors. Deze elementen prikkelen de zintuigen van de kinderen en nodigen hen uit om te ruiken, voelen en proeven.

Een centraal onderdeel van het ontwerp zijn de wadi’s, ondiepe greppels die regenwater opvangen en langzaam laten infiltreren in de bodem. Deze wadi’s creëren een natuurlijke speelomgeving waar kinderen kunnen leren over waterbeheer, ecologie en biodiversiteit. Ze worden omringd door inheemse planten en bieden speelgelegenheid zoals stapstenen en natuurlijke waterstromen, wat het avontuurlijke spel bevordert.

Veiligheid staat ook voorop in dit ontwerp. De speelzones zijn duidelijk afgebakend en voorzien van schaduwrijke plekken om oververhitting te voorkomen. Er wordt gebruik gemaakt van zachte, natuurlijke materialen om valpartijen te dempen, en er zijn overzichtelijke routes aangelegd voor een veilige doorstroming van leerlingen.

Deze heraanleg transformeert het schoolplein tot een veilige, inspirerende omgeving waar kinderen vrij kunnen spelen, ontdekken en leren in harmonie met de natuur.

 

The school’s redesign emphasizes sensory and natural play, with particular attention to wadis and safety. The new schoolyard offers a rich, sensory play experience through fragrant flower beds, herb and vegetable gardens, and different textures such as sand, gravel and wood bark. These elements stimulate children’s senses and invite them to smell, feel and taste.

A central part of the design are wadis, shallow ditches that collect rainwater and allow it to slowly infiltrate into the soil. These wadis create a natural play environment where children can learn about water management, ecology and biodiversity. They are surrounded by native plants and provide play opportunities such as stepping stones and natural water streams, promoting adventurous play.

Safety is also paramount in this design. Play areas are clearly defined and provided with shaded areas to prevent overheating. Soft, natural materials are used to cushion falls, and uncluttered pathways are provided for safe student flow.

This redesign transforms the schoolyard into a safe, inspiring environment where children can play, explore and learn freely in harmony with nature.