Sophia Keck, FUIS

master uitvoerende muziek
jazz/pop
Mentoren / Mentors:
Stef Caers

FUIS is het project van Sophia Keck, Hugo Zuiker, Robin de Geus en Samuel de Smit. Geïnspireerd door acts als Bon Iver, Darkside, LUWTEN en Patrick Watson, verenigd FUIS synthetische klanken met akoestische instrumentatie, ‘field recordings’ en ‘samples’.
Intimiteit heeft nog nooit zo gelaagd geklonken.

De nummers van FUIS vertellen eerlijke verhalen vanuit een persoonlijke belevingswereld over de relaties met anderen en de wereld om je heen. Verhalen die als een arm om je heen slaan en zeggen “Kijk, ik begrijp er ook niks van, maar het komt wel goed.”

De nummers zijn ontstaan in een kleine woonwagen in Brabant, waar de brom van de versterkers verwelkomd werd. Waar de vogels zachtjes op de achtergrond koortjes mee zongen. Waar FUIS zo dicht op elkaar zat dat niets dan eerlijkheid hen nog restte.

FUIS is a project of Sophia Keck, Hugo Zuiker, Robin de Geus and Samuel de Smit. Inspired by acts like Bon Iver, Darkside, LUWTEN and Patrick Watson, FUIS combines synthetic sounds with acoustic instrumentation, field recordings and samples.
The sound of intimacy has never been so layered.

The songs of FUIS tell honest stories from a personal experience about relationships with others and the world around you. Stories that wrap around you like an arm and say “Look, I don’t understand it either, but it’s going to be okay.”

The songs originated in a small caravan in Brabant, where the hum of the amplifiers resounded. Where birds softly sang along in the background. Where FUIS were so close together that nothing but honesty was left for them.

FUIS is het project van Sophia Keck, Hugo Zuiker, Robin de Geus en Samuel de Smit. Geïnspireerd door acts als Bon Iver, Darkside, LUWTEN en Patrick Watson, verenigd FUIS synthetische klanken met akoestische instrumentatie, ‘field recordings’ en ‘samples’.
Intimiteit heeft nog nooit zo gelaagd geklonken.

De nummers van FUIS vertellen eerlijke verhalen vanuit een persoonlijke belevingswereld over de relaties met anderen en de wereld om je heen. Verhalen die als een arm om je heen slaan en zeggen “Kijk, ik begrijp er ook niks van, maar het komt wel goed.”

De nummers zijn ontstaan in een kleine woonwagen in Brabant, waar de brom van de versterkers verwelkomd werd. Waar de vogels zachtjes op de achtergrond koortjes mee zongen. Waar FUIS zo dicht op elkaar zat dat niets dan eerlijkheid hen nog restte.