1/1
Schema visie Landschapspark Bulskampveld
Deellandschap akkers
Huidige akkerlandschap
Concept ontwikkeling akkerlandschap
Sfeerbeeld ontwikkeling akkerlandschap (gemaakt door L. Lefebvre)

Sonja De Weert, Landschapspark Bulskampveld: Landgoederen als driver voor streekidentiteit

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

Het Landschapspark Bulskampveld bestaat uit verschillende deelgebieden met elk hun eigen kenmerken. Om de streekidentiteit te versterken moet er ingezet worden op deze karakteristieken.
De landgoederen, van oudsher landschapsbepalend voor dit ontginningslandschap, kunnen hierin een sleutelrol spelen door nieuwe en extra functies te krijgen die ze nieuw leven inblazen. Om de draagkracht van het landgoed niet te overschrijden wordt nagegaan welke functie waar mogelijk is en is kwaliteitsbewaking noodzakelijk. Deze randvoorwaarden zorgen ook voor rechtszekerheid voor investeerders.
Het geld dat uit de landgoederen en deze functies komt, belandt in een landschapspot waarna het ingezet kan worden in ontwikkeling en beheer van het landschap en de landgoederen.

Credits

groepsleden:
Louise Lefevre
Hanne Verdoodt

Mentoren / Mentors
Foré Pieter
Stal Cornelis
Van Damme Sylvie