Silke Smet, Connected

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Het doel van mijn project is om een onderkomen te creëren voor alleenstaande vluchtelingen tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar. Mijn plan is om elk individu een eigen privé slaapplek te bieden, terwijl de andere faciliteiten, zoals eetruimtes en zitruimtes, gemeenschappelijk zijn. Op deze manier kunnen de bewoners sociaal met elkaar omgaan en elkaar helpen waar nodig.
Mijn ontwerp maakt bijna uitsluitend gebruik van hout als bouwmateriaal. De houten structuur wordt geplaatst onder een bestaand overdekt gebouw, waarbij de houten palen aan elkaar worden bevestigd om de ribben van een kubus van 3×3 meter te vormen. Door de kubussen op een denkbeeldig raster van 1×1 meter te plaatsen, aan elkaar te koppelen en te stapelen, ontstaan er vier hoofdzones: slaapruimtes, sanitaire voorzieningen, eetruimtes en zitruimtes. Buiten het bestaande gebouw op de site wordt er ruimte gemaakt voor recreatie en educatie.

The goal of my project is to create a shelter for single refugees between the ages of 18 and 25. My plan is to provide each individual with their own private sleeping place, while the other facilities, such as dining rooms and sitting areas, are communal. In this way, the residents can interact socially and help each other when needed.
My design makes almost exclusive use of wood as a building material. The wooden structure is placed under an existing covered building, with the wooden posts attached together to form the ribs of a 3×3 meter cube. Placing the cubes on an imaginary 1×1 meter grid, connecting and stacking them together, creates four main zones: sleeping areas, sanitary facilities, dining areas and sitting areas. Outside the existing building on the site, space will be created for recreation and education.