Silke Lepoutre, Het ontwikkelen van een didactische methode voor het aanleren van de tongslag bij jonge koperblazers.

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karen Van Petegem

Deze thesis vertrekt vanuit een nood die ervaren wordt enerzijds vanuit de leerling als uitvoerend muzikant voor het aanleren van de tongslag bij jonge koperblazers en anderzijds vanuit de leerkracht om een transparante methode te ontwikkelen hoe dit efficiënt aan te leren.

Er is nood aan didactisch materiaal ten aanzien van de tongslag-techniek, specifiek voor jonge koperblazers, aangezien dit moeilijk te visualiseren is.  Via verschillende stappen kwam een lessenpakket tot stand met als doel om zowel de leerkracht te ondersteunen als eenvoudig materiaal te ontwikkelen voor een jonge koperblazer.

This thesis starts from a need experienced on the one hand by the student as performing musician to teach young brass players how to strike the tongue and on the other hand by the teacher to develop a transparent method to teach this efficiently.

There is a need for didactic material regarding the tongue technique, specifically for young brass players, as this is difficult to visualise. Via several steps, a package of lessons was created with the aim of both supporting the teacher and developing simple material for a young brass player.