1/1
De Box
In dialoog met Merel Stolker
In dialoog met Jarne Van Loon
In dialoog met Astrid De Haes
In dialoog met Geert Hollemans

Siene Hollemans, Dynamiek van de ruimte

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Vastleggen van de omgeving met als resultaat een doos, een doos die elementen bevat van de ruimtes waar ik de afgelopen twee jaar in heb rondgedwaald. Door deze verschillende elementen bij elkaar te nemen, ontstaat er een nieuw geheel, een nieuwe ruimte.

Deze ruimte is een instrument van de bewustwording.

Een ruimte die samengesteld en geconstrueerd kan worden naar eigen verlangen.
Een ruimte waar de mogelijkheid bestaat om rond te dwalen.
Een ruimte die constant in beweging is.
Een ruimte die op zichzelf kan staan.

EN

Capturing the environment with as result a box, a box that contains elements of the spaces in which I have wandered around in the past two years. By taking these different elements together, a new entirety is created, a new space.

This space is an instrument of awareness.

A space that can be assembled and constructed according to your own wishes.
A space where there is a possibility of wandering.
A space that is constantly in motion.
A space that can stand on his own.

Credits

Charlotte Decoster, Godart Bakkers, David Weber-Krebs, Els Vanhole, Geert Hollemans, Margo Hollemans, Griet Van Biervliet, Astrid De Haes, Merel Stolker, Vanessa Müller, Carolin Herzberg, Arthur De Maeyer, Jarne Van Loon, Stijn Vandousselaere

 

Mentoren / Mentors
Bakkers Godart
Weber-Krebs David

Links
https://www.instagram.com/sienehollemans/?hl=nl