Sien Coppieters, Kleuterklank: Een speelse verkenning van emoties met muziek

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk van Gogh
Sep Verboom

Dit project richt zich op de emotionele expressie bij kinderen. Het eindontwerp is een tool die kleuters helpt hun emoties te verkennen en te begrijpen. Ik heb een workshop ontwikkeld waarbij ik met muziekinstrumenten naar de kleuterklas ga. De workshop begint met emotieborden die de emoties bang, blij, boos en bedroefd introduceren. Zodra de kleuters deze emoties begrijpen, verkennen ze de muziekinstrumenten. De geluiden die de kleuters maken, verwerk ik in een eindobject dat teruggaat naar de kleuterklas.

Het eindresultaat resulteert dan in een interactief object met vier drukknoppen. Elke knop speelt een geluid af dat past bij een specifieke emotie. Dit object wordt in de kleuterklas geplaatst.
Daarnaast heb ik vier magnetische platen ontworpen, die samen de vier basisemoties vertegenwoordigen. Bijbehorende buttons tonen situaties waarmee kleuters zich kunnen identificeren. Ze kunnen de situaties verbinden met een overeenkomstige emotie. Tijdens de workshop wordt het object gebruikt om de basisemoties verder te verkennen.

This project focuses on emotional expression in children. The final design is a tool that helps preschoolers explore and understand their emotions. I have developed a workshop that involves going into the preschool classroom with musical instruments. The workshop begins with emotion boards that introduce the emotions scared, happy, angry and sad. Once the preschoolers understand these emotions, they explore musical instruments. I incorporate the sounds the preschoolers make into a final object that goes back to the preschool classroom.

The end result then results in an interactive object with four push buttons. Each button plays a sound that matches a specific emotion. This object will be placed in the kindergarten classroom.
In addition, I designed four magnetic plates, which together represent the four basic emotions. Associated buttons show situations that preschoolers can identify with. They can connect the situations with a corresponding emotion. During the workshop, the object is used to further explore the basic emotions.