Seppe-Hazel Laeremans, Gathering Thoughts and Oranges

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Paul Bailey
Martine Clierieck

Op een betonnen bankje, vlak naast Lagoa en vier bloeiende ipês-amarelos, in een tweedehandse print van Clarice Lispector’s A Paixão segundo G.H., kwam ik een woord tegen dat ik nog niet begreep. Toen ik ‘desnortear-se’ probeerde te vertalen, kwam ik uit bij bevragen, tenietdoen, terugdraaien, verwarren, desoriënteren, falen, fragmenteren, tollen, bloesemen, en meanderen; en daarin merkte ik vele queer mogelijkheden van desoriëntatie. 

 

Zoeken naar gedichtjes, grafische strategieën en hechte banden. Veel bleek te maken hebben met verzamelen en bijeenbrengen:

boeken en brieven, om in de marge te schrijven; 

          fruit en bloemen langs het wegdek, om papier te bevlekken;

                    vrienden en vrienden van vrienden, om gezamenlijk annotaties te maken. 

 

Een snelle en onvolledige samenvatting: Gedachten werden geannoteerd tijdens gesprekken met Barbi García, Abel Hartooni, Marthe Huyse, Joram De Cocker, Giulia Maria Reis, Karel Op ’t Eynde, Sjoerd Beijers, Cinema Spreekhond en Yaura Aduke; en tijdens collectieve lezingen in De Verffabriek (Gent), EKA GD’s Stand-in School (Berlijn), Bikini Books (Porto), Kunsthal Gent en vele andere plekken.

On a concrete bench, right next to Lagoa and blooming ipês-amarelos, in a second-hand copy of Clarice Lispector’s A Paixão segundo G.H. I encountered a word I didn’t yet understand. Attempting to translate ‘desnortear-se’, I found myself questioning, undoing, turning, confusing, disorienting, failing, fragmenting, twirling, blossoming, and meandering the many queer possibilities of disorientation. 

 

Looking out for poems, graphic tactics, and lasting relationships. A lot has turned out to be about gathering:

books and letters, to write in their margins; 

          roadside flowers and fruit, to stain the paper;

                    friends and friends of friends, to annotate collectively. 

 

A quick and incomplete summary: Thoughts were glossed in conversations with Barbi García, Abel Hartooni, Marthe Huyse, Joram De Cocker, Giulia Maria Reis, Karel Op ‘t Eynde, Sjoerd Beijers, Cinema Spreekhond and Yaura Aduke; and during collective readings in De Verffabriek (Ghent), EKA GD’s Stand-in School (Berlin), Bikini Books (Porto), Kunsthal Gent and many elsewheres.


'Unfurl-Unravel', with Marthe Huyse for 'To unfold, MAP#149' (Ghent)

'Blossoming-Withering', with Marthe Huyse and Joram De Cocker for Projectvierennegentig (Ostend)

'A picnic', a collective reading on fluidity in De Verffabriek (Ghent) in collaboration with Cinema Spreekhond, Sezen Atmaca, Echofarmer and Arno Huygens

'Fruit for Thought', a collective reading on failure in Bikini Books (Porto)