Seppe Herreman, BEWEGINGEN EN POSITIES TIJDENS HET ZINGEN

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Ilse Duyck

Welke fysieke bewegingen en posities kunnen effectief worden toegepast om de (adem)steun te stimuleren en te activeren bij zangers, en hoe beïnvloeden deze bewegingen en posities de kwaliteit van de vocale prestaties?

 

Een onderzoek naar bepaalde fysieke bewegingen en posities die de ademsteun activeren en vocale prestaties positief beïnvloeden, leek me het gepaste onderzoek aangezien ademsteun een essentieel onderdeel van het zingen is. Daarnaast is het niet meteen het simpelste onderdeel om onder de knie te krijgen. In mijn onderzoek, binnen mijn eigen klas in het DKO, ging ik dus op zoek naar bepaalde fysieke bewegingen en posities die het gemakkelijker maken voor beginners of leerlingen met minder zangervaring om deze steun te gebruiken tijdens het zingen.

What physical movements and positions can be effectively applied to stimulate and activate (breath) support in singers, and how do these movements and positions affect the quality of vocal performance?

 

A study of certain physical movements and positions that activate breath support and positively influence vocal performance seemed the appropriate research since breath support is an essential part of singing. In addition, it is not exactly the simplest part to master. So in my research, within my own class in DKO, I looked for certain physical movements and positions that make it easier for beginners or students with less vocal experience to use this support while singing.