Senne Paulussen, Hier en nu, Altijd daar

master drama
Mentoren / Mentors:
Geert Belpaeme
Kristof Van Baarle

Stap binnen in een wereld van vragen, waar elke gedachte een spiegel is van onze samenleving en de structuren waarin we vastzitten.

‘Hier en nu, Altijd daar’ is naast een voorstelling, een uitnodiging tot introspectie, een confrontatie met de leegte die zich opent wanneer we de logica van ons denken bevragen.

In deze voorstelling daagt Senne zichzelf maar ook de toeschouwer uit om hun eigen bestaan te bevragen, om te twijfelen aan de fundamenten van wie we denken te zijn.

‘Hier en nu, Altijd daar’ ontstond vanuit een spirituele zoektocht naar de kern van ons bestaan. Het is een uitnodiging om onze eigen identiteit en onze samenleving in twijfel te trekken, en uiteindelijk, om te ontdekken wat er schuilt in de leegte die ons omringt.

Step into a world of questions, where every thought is a reflection upon our society and the structures in which we are trapped.

‘Hier en nu, Altijd daar’ (translated: ‘Here and now, Always there’) is not just a performance but an invitation to introspection, a confrontation with the void that opens when we question the logic of our thinking.

In this performance, Senne challenges himself and the audience to question their own existence, doubting the foundations of who we think we are.

‘Hier en nu, Altijd daar’ arose from a spiritual quest to the core of our existence. It is an invitation to question our own identity and our society, and ultimately, to discover what lies in the emptiness that surrounds us all.


Promo Afbeelding Hier en nu, Altijd daar

Credits and special thanks to:

Geert Belpaeme, Kristof Van Baarle, Guust Sambaer, Ruben Vandenbroecke, Ruben Pauwels, Mira Biermans, Louis Vanhaverbeke, Felix Braeckman, Lentle Tolkatchev, Cedric Van Mechelen, Stef Paulussen Vicky Lambrechts, Patrick Claes, Hilde De Baerdemaeker, Shauni Goetz, Lies Ooms, Sammuel Nijhuis, Paola Bartoletti, Frederik Le Roy, Bardia Mohammad, Valerie Desmet, en alle andere lieve mensen die invloed hadden op het proces.

 

Repetitie mogelijkheden door NTGent, Campo, Minard, La Geste Kazematten en KASK Drama.

 


Captatie van de generale repetitie door het oog van Lies Ooms

Wie ben ik?

Wie, Ben ik?

Wie ben ik ten opzichte van u?

En, wie zijt gij dan?

Wie zijt gij tegenover mij?

Hier in deze ruimte

of  buiten de ruimte, kan ook…

hoe ge het wilt bekijken.

Ah ja, Hallo trouwens!

Mijn naam is Senne.

©️Lies Ooms 📷