Schauni Camuendo Arias, Een ode aan het alledaagse

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Vincent Geyskens
Wim De Temmerman

Dagelijkse objecten worden vaak overkeken, vergeten of weggegooid. Maar wanneer er net een beetje meer aandacht op wordt gevestigd, daagt het besef dat net die alledaagse objecten die we als vanzelfsprekend vinden een hele impact hebben op ons leven. Want elke dag drinken we koffie. Elke dag ontbijten we, roken we, snoepen we. Elke dag opnieuw vindt er een routine plaats die onze tijd in beslag neemt.
Geen enkel object is oninteressant. Het gaat zowel om de inhoud alsook de verpakking en de leegte die deze achterlaat wanneer geconsumeerd.
Dit volledige proces vormt één geheel dat ik probeer te vatten in mijn schilderijen zoals ze in mijn blikveld waar te nemen zijn. Maar misschien ook te herkennen zijn vanuit het perspectief van de toeschouwer en zo een individuele ervaring creëert.

Everyday objects are often overlooked, forgotten or thrown away. But when just a little more attention is drawn to them, the realisation dawns that just those everyday objects we take for granted have quite an impact on our lives. After all, every day we drink coffee. Every day we have breakfast, we smoke, we snack. Every day a routine takes place that occupies our time.
No object is uninteresting. It is about the content as well as the packaging and the emptiness it leaves behind when consumed.
This entire process forms one whole that I try to capture in my paintings as they can be perceived in my field of vision. But perhaps also recognisable from the viewer’s perspective, creating an individual experience.