Sarah Chapuis, Peau Neuve (New Skin)

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Gerard Herman

Peau Neuve is een sweded* versie van Jacques Demy’s Peau d’Âne (1970). In dit sprookje is alles buitengewoon en kan het min of meer nauwkeurig worden gereproduceerd: de uitbundige en kleurrijke kostuums, de excentrieke decors, het theatrale ironische acteerwerk, de old school analoge special effects.

Het maken van de film is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan de film zelf of de opnames. Er is een aangename paradox in het maken van een overweldigende hoeveelheid voorbereidende documenten en het bijna een jaar lang voorbereiden van een amateurfilm. Het voelde alsof ik deed alsof, regisseur speelde. Ik had geen geld, maar wel tijd.

*Een sweded movie is een bepaald soort zelfgemaakte, low-budget, samengevatte recreatie van een populaire film. De term werd uitgevonden door de Franse regisseur Michel Gondry in ‘Be kind, rewind’ waarin de twee hoofdrolspelers elke film die ze huren in hun videotheek opnieuw moeten opnemen na een demagnetiserend incident; ze doen alsof de films Zweedse versies zijn, vandaar de term “sweded”. Later swedede Gondry de trailer van zijn eigen film en lanceerde hij een sweded filmwedstrijd, in de overtuiging dat iedereen films kan en moet kunnen maken; sweding is sindsdien een fenomeen geworden.

Peau Neuve is a sweded* version of Jacques Demy’s Peau d’Âne (1970). In this fairytale, everything is extraordinary and can be reproduced with more or less accuracy: the lavish and colorful costumes, the eccentric sets, the theatrical ironic acting, the old school analog special effects.

The making of the movie is as important, if not more, than the movie itself or the shooting. There is a pleasant paradox in making an overwhelming amount of preliminary documents and having prepared for almost a year to shoot an amateur movie. It felt like I was playing pretend, playing director. I didn’t have any money, but what I had was time on my hands.

*A sweded movie is a particular type of homemade, low-budget, summarized recreation of a popular movie. The term was invented by French director Michel Gondry in Be kind, rewind where the two protagonists have to reshoot every movie they rent in their video store after a demagnetising incident; they pretend the movies are Swedish versions, hence the term «sweded». Later, Gondry sweded his own movie’s trailer and launched a sweded movie contest, believing that everyone can and should be able to make movies; sweding has since become a phenomenon.