Sandra Balsera Matanzas, Requirements of the Clarinet Repertoire during the 20th Century and its Repercussion on the Clarinettist

master uitvoerende muziek - klassieke muziek

NL

Door te kiezen voor een 20ste-eeuws repertoire wilde ik bijdragen aan de kennis over dit specifieke tijdperk. Vooral voor de klarinet was het een periode van belangrijke technische verwezenlijkingen, met vele nieuwe effecten, verschillende vingerzettingen, harmonieken, multiphonics enz.

EN

By choosing a 20th-century repertoire, I wanted to contribute to the knowledge about this particular epoch. For the clarinet especially, it was a period of significant technical accomplishment, with a lot of new effects, different fingerings, harmonics, multiphonics etc.

Credits

Mentoren / Mentors
Eddy Vanoosthuyse
Yves Senden Danny Corstjens