Sam Appelmans, Orbit

bachelor interieurvormgeving

Mijn afstudeerproject is een collectie van drie meubels, hiervoor was mijn inspiratiebron astronomie. bij het ontwerpen gebruik ik graag wetenschappelijke vakgebieden als inspiratie. Astronomie en meubels combineren was zowel een uitdaging als fascinerend.

Mijn eerste ontwerp is een tafel die gebalanceerd is op een bol met een ring errond, deze kreeg de naam Saturnus. Mijn tweede ontwerp is een spiegel waarvan het centrum zwart en mat is, deze stelt een zwart gat voor en kreeg de naam Event Horizon. Mijn derde ontwerp is een luster die bestaat uit vier lichtgevende ringen, zij stellen hemellichamen voor en kreeg de naam Helios.

My graduation project is a collection of three furniture pieces, my source of inspiration was astronomy. While designing I often look for insîration in the scientific field. Combining astronomy and furniture was both challenging and fascinating at the same time.

My first design is a table balancing on a sphere surrounded by a ring, It’s named Saturn. My second design is a mirror of which the middle is black representing a black hole, it’s named Event Horizon. My third design is a chandelier made out of four luminating rings, the represent celestial bodies and are named Helios.

Credits

Mentoren / Mentors
Dirk van Gogh
Danny Venlet