1/1

Sabine Žic, Photograms

master beeldende kunsten - fotografie

NL

Het werk van Sabine Žic is het resultaat van verschillende experimenten in de analoge donkere kamer. Het is vanuit het doen, manipuleren en testen dat ze op zoek gaat naar elk nieuw experiment. Voor de fotografe is haar medium, het fotogram, een blijvende methode van ontdekking en transformatie.

De fotograaf daagt zichzelf uit tot het creëren van beelden die moeilijk te vatten zijn. Haar doel is om een zekere interesse en curiositeit op te wekken bij de kijker en te spreken tot de verbeelding. Perceptie is en zeer belangrijk deel in dit project, hoe mensen iets zien en hoe ze het ervaren is een sleutelpunt in haar werk.

EN

Sabine Žic’s work is the result of various experiments in the analogue dark room. Each new experiment stems from doing, manipulating and testing. For the photographer, her medium, the photogram, is an enduring method of discovery and transformation.

She challenges herself to create images that are difficult to grasp. Her aim is to raise a certain interest and curiosity in the viewer, and to speak to the imagination. Perception is an important part of this project; how people see things, and how they experience them, are essential issues in her work.

Credits

Mentoren / Mentors
Kempenaers Jan
Somers Dominique