Ruben van Riel, Een ontwerp voor parkbos 2.0

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Kobe Vanhaeren
Björn Bracke
Sally Liereman
Ann Meirlaen

Onze bachelorproef dit jaar betreft de volledige uitwerking van een ontwerp en plan voor de inrichting van een gedeelte van het parkbos. Namelijk het gebied rond kasteel scheldevelde en de zeven dreven. Specifiek werd er gevraagd om een strategisch ontwerp op te stellen voor het gehele domein, en om daarnaast ook een detailontwerp te maken voor de nieuwe onthaalpoort aan den Beer. Hierbij komt ook een grote moeilijkheid omdat de voorziene parking aan de andere zijde van een drukke baan ligt.

Er werden vanuit de overheid ook al enkele programmapunten opgesteld, zo zou er dus een grote oppervlakte moeten bebost worden, ruimte worden gemaakt voor lokaal telen en moeten gekeken worden naar een verbinding met het bredere landschap.

Dit project is gemakkelijk het meest complexe project dat we onder handen kregen de afgelopen drie jaar. Dat maakt natuurlijk ook dat het een zeer interessant project is om je eindproef om te doen !

This year our Bachelor’s Thesis includes the full elaboration of a design and plan for the layout of part of Parkbos. This concerns the area around Scheldevelde Castle and its seven avenues. Specifically, we were asked to draw up a strategic design for the entire domain, including a detailed design for the new reception gate at den Beer. It is a very difficult assignment as the parking is situated on the other side of a busy road.

Belgian government has already drawn up a number of action plans, e.g. a large area should be afforested, land should be made available for local cultivation and a connection should be sought with the wider landscape.

This project is easily the most complex project we have dealt with in the past three years. Of course, that also makes it a very interesting project for a Bachelor’s Thesis!