1/1

Romy Vanderveken, Where Were We

master beeldende kunsten - vrije kunsten

 

NL

Where Were We is een installatie die fungeert als een ritme, een soort in/uit in/uit in/uit, waarbij reflectie, tekst, choreografie en video samenwerken aan het schetsen van de intieme realiteit van onze gedeelde ruimte. Een ontmoeting die de uitgebreidheid van ons denken en onze sensibele natuur meent te herschikken in heldere momenten van samen zijn. Where Were We is een poging te focussen op een moment van verwarring, een pauze om stil te staan bij waar we ons nu net bevinden. Een gezegde dat de relatie tussen verloren zijn, intimiteit en het collectieve onderzoekt.

 

EN

Where Were We is an installation that functions as a rhythm, a kind of in/out in/out in/out, in which performance, text, video and choreography work together to reflect the intimate reality of our shared space. It is an attempt to broach issues of being lost, of intimacy and of the collective. It is an attempt that focuses on a moment of not knowing and confusion, to ask ourselves where we are.

Credits

Thanks to Stephanie Becquet, Maíra Dietrich Marjolein Guldentops, Emma Verbeeck, Lotte Suvée

Mentoren / Mentors
Dheedene Stefaan
Casaer Paul
Reynolds Alexandra