Romuald Veys, Pedagogische complexiteiten van groepsgericht pianolesgeven in het deeltijds kunstonderwijs

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Sarah Peire
Daeninck Scheerlinck

Deze scriptie duikt in de veelzijdige aard van het piano-onderwijzen aan een groep studenten in context van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De unieke uitdagingen, effectieve strategieën en cognitieve en sociale voordelen van groepsgericht piano-onderwijs worden hier onderzocht.

Als gevolg van de groeiende vraag naar muziekeducatie worden onderwijzers steeds vaker geconfronteerd met grotere groepen leerlingen.

Dit onderzoek heeft als doel een brede analyse te bieden van de complexiteiten die gepaard gaan met het onderwijzen van piano aan een groep. Hierbij worden zowel de pedagogische als cognitieve en sociale aspecten behandeld.

This thesis delves into the multifaceted nature of teaching piano to a group of students in the context of public art education (DKO). The unique challenges, effective strategies, and cognitive and social benefits of group-based piano instruction will be explored.

As a result of the growing demand for music education, teachers are increasingly confronted with larger groups of students.

This study aims to provide a broad analysis of the complexities associated with teaching piano to a group. The pedagogical as well as cognitive and social aspects are discussed.