Robin Brosens, Biodivers buurtpark voor jong en oud te Borrekensveld

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Björn Bracke
Kobe Vanhaeren
Pieter Fore

Borrekensveld is een wijk gelegen in het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever. Strombeek-Bever is een deelgemeente van Grimbergen, een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente draagt, samen met het Nederlandse Oisterwijk en Heeze, de naam “Parel van Brabant”. Grimbergen is bekend omwille van zijn rijke geschiedenis, prachtige natuurgebieden en het streekbier “Grimbergen”.

Om ook dit gebied te laten aansluiten bij de benaming “Parel van Brabant” heb ik ervoor gekozen om dit gebied te ontwerpen tot de parel van Borrekensveld, waarbij het buurtpark ontworpen is voor de buurt en hun omgeving. Het projectgebied biedt veel mogelijkheden om de huidige problemen om te zetten in mooie opportuniteiten. Vandaag ligt het projectgebied er licht verlaten bij. Dit brengt bijkomende problemen met zich mee zoals een onveilige sfeer, drugsgebruik, sluikstorten en vandalisme. Om het potentieel van dit gebied naar boven te halen, speel ik in op vier belangrijke pijlers: ecologie, veiligheid, duurzaamheid en het sociale aspect.

Borrekensveld is a district located in Strombeek-Bever (municipality of Grimbergen) in the province of Flemish Brabant. The municipality is also known as the “Pearl of Brabant” together with Oisterwijk and Heeze in the Netherlands. Grimbergen is known for its rich history, beautiful nature areas and the regional beer “Grimbergen”.

In order for this area to fit in with its nickname, I wanted to design this area as the pearl of Borrekensveld, with a park design that is destined for the neighbourhood and their surroundings. The project area offers many possibilities to transform the current problems into beautiful opportunities. Today, the project area is slightly deserted. This results in additional problems such as an unsafe environment, drug use, illegal dumping and vandalism. To bring out the potential in this area, I focus on four important topics: ecology, safety, sustainability and the social aspect.

Projectnota

Posters