Rik Vonckx, The Pleasure of Persuit

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Vincent Geyskens
Bram Van Damme

‘Het gaat er bij dit soort activiteiten inderdaad niet om zo snel en zo gemakkelijk mogelijk resultaat te boeken of te winnen, maar om de obstakels en het uitstel om te zetten in het intensifiëren van de verwachting, de spanning op te voeren en plezier te scheppen in het achtervolgen zelf. Men is méér gericht op het deelnemen dan op het winnen – en winnen is hier iets geheel anders dan voordeel halen of winst maken.’

Bart Verschaffel, Rien de pur (de Witte Raaf editie 217)

‘Indeed, such activities are not about achieving or winning as quickly and as easily as possible, but about transforming obstacles and procrastination into intensified expectation, increasing tension and creating pleasure in the pursuit itself. One is more focused on participating than on winning – and winning here is something entirely different from gaining an advantage or making a profit.’

Bart Verschaffel, Rien de pur (de Witte Raaf edition 217)

'The Pleasure of Persuit' Oil on canvas 2021-2022

'The Dream of Reason' Oil on canvas 2020-2022

'Shadowplay' Oil on canvas 2020-2022

'Untitled' Oil on canvas 2022
'Landscape' Oil on canvas 2021-2022

'Untitled' Oil on canvas 2021

'Untitled' Oil on canvas 2021

'Untitled' Oil on canvas 2021

'Hyper-Ballade' Oil on canvas 2021-2022

'Pepe' (After Chaïm Soutine) Oil on canvas 2020-2022

'Black Sea ' Oil on canvas 2022

'The Black Gate' Oil on canvas 2022

'Untitled' Oil on canvas 2020-2022

'Untitled' Oil on canvas 2021

'Untitled' Oil on canvas 2021

'Stil life' Oil on canvas 2021
'2MUTCH2MATCH' Olieverf, mixed media op hout
'2MUTCH2MATCH' Olieverf, mixed media op papier