1/1
Twisting the expansion of the density
Transforming the joy of mutation

Renée Strikkeling, A loose mechanical evolution

master beeldende kunsten - textielontwerp

NL

A loose mechanical evolution is een onderzoek aangaande het beginpunt van textiel: de draad. Draad is een utilitair deeltje waaruit het groter geheel rijst, de ruggengraat van het textiel.

Vertrekkend vanuit de definitie van de draad, is er een constant spel met zowel de draad op zich, als met de afgeleiden componenten ervan. Spinnen, twisten, twijnen, torsie, ritme, binden, oneindigheid en de nabootsing van de diagonale beweging die zich evolueert tot een blijmoedig verstrengeld patroon. Ze verwijzen allen naar het meest eenvoudige, essentieel en elementair onderdeel van textiel. 

Het project biedt een rijkelijke weidse kijk op het verdraaien van weefstructuren die uitdijen tot nieuwe metgezellen. De draad laat in zijn verwerkte vorm iets van zijn fundamentele wezen resoneren.

EN

A loose mechanical evolution is a study concerning the starting point of textile: thread. Thread is a utilitarian particle from which the larger whole rises, the backbone of textile.

Starting from the definition of thread, there is a constant interplay with both thread itself, as well as with its derivative components. Spinning, twisting, torsion, rhythm, binding, infinity and the imitation of the diagonal movement that evolves into a joyfully intertwined pattern. They all refer to the most simple, essential and elementary part of textile.

The project offers a richly expansive view of the twisting of weaving structures that expand into new companions. Thread, in its processed form, resonates with parts of its essence.

Credits

Mentoren / Mentors
Steverlynck Diane
Bouchez Hilde