1/1

Rémie Vanderhaegen, Dingen naar

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

We begrijpen iets als we het ons voor de geest kunnen halen. Er worden beelden gevormd die op zichzelf in beeldspraak worden overgebracht. Mijn praktijk wordt gedreven door een fascinatie voor ‘het begrijpen’. Het begrijpen stelt zich daarin gelijk aan een vorm/beeld die gestalte krijgt en hoe die communiceert met andere beelden. Vanaf het moment waarop ik actief op zoek ga naar die beelden kom ik op een eindeloze meerduidigheid uit. Waarin ik steeds andere beelden kan verzinnen voor elk ander beeld, voor elke andere ruimte, voor elk ander begrijpen.

 

EN

We understand things if we can picture them in our mind. Pictures are formed that are transformed into metaphor. My practice is driven by a fascination for this ‘understanding’. It is equalled to a form/picture that takes shape and communicates with other images. From the moment I actively seek out these pictures I encounter an infinite ambiguity in which I can make up ever new pictures for each picture, for each space, for each understanding.

Credits

Mentoren / Mentors
Andreasen Kasper
Vandamme Sofie

Links
http://rémievanderhaegen.com