Reinert Creve, Onderzoek naar Muzikale Prestatieangst in het Deeltijds Kunstonderwijs

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karen Van Petegem

Dit masterproefproject richt zich op muzikale prestatieangst (MPA) bij leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De onderzoeksvraag luidt: “Welke effectieve strategieën kunnen muziekleerkrachten toepassen om MPA bij leerlingen in het DKO te verminderen en hun prestaties en welzijn te verbeteren?” Het doel is inzicht te krijgen in de aard en oorzaken van MPA en een praktische tool te ontwikkelen voor muziekleerkrachten om leerlingen beter te begeleiden. Dit is relevant omdat MPA een veelvoorkomend probleem is dat zowel artistieke prestaties als mentaal welzijn beïnvloedt.

De methode combineert een literatuurstudie met interviews met muziekleerkrachten, leerlingen en experten. De resultaten leiden tot aanbevelingen en een gids met oefeningen en strategieën voor het omgaan met MPA, gericht op voorbereiding, blootstelling, ontspanningstechnieken, zelfvertrouwen en mindset, en improvisatie.

De setting is het deeltijds kunstonderwijs. Door effectieve strategieën te ontwikkelen om MPA aan te pakken, draagt dit onderzoek bij aan een betere ondersteuning van muziekleerlingen, wat hun prestaties en welzijn ten goede komt.

This master’s thesis project focuses on musical performance anxiety (MPA) in students in part-time art education (DKO). The research question is, “What effective strategies can music teachers employ to reduce MPA in students in DKO and improve their performance and well-being?” The goal is to understand the nature and causes of MPA and develop a practical tool for music teachers to better manage students. This is relevant because MPA is a common problem that affects both artistic performance and mental well-being.

The method combines a literature review with interviews with music teachers, students and experts. The results lead to recommendations and a guide with exercises and strategies for dealing with MPA, focusing on preparation, exposure, relaxation techniques, self-confidence and mindset, and improvisation.

The setting is part-time arts education. By developing effective strategies for dealing with MPA, this research contributes to better support for music learners, improving their performance and well-being.

Hieronder enkele foto’s van de interviews met de respondenten (leerlingen, leerkrachten, ouders, psycholoog).


Online interview met een leerling.

Interview.

Online interview met een psycholoog.

Online interview met een leerling.

Online interview met ouders en leerling.

Online interview met ouders en leerling.

Notities.